Търсене по ключова дума
ТОП оферти
Няма добавени обяви все още. Натисни тук за добавяне на обява.

E-mail абонамент
Вашето име
Вашия Email адрес
Вашия Email адрес

BULREST.com е интернет информационна система (уеб сайт) .

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

При подаване на информация за участие в каталога на BULREST.com, Вие декларирате следното:

 • Вие сте собственик на обекта за настаняване, или упълномощено от собственика лице.
 • Предоставената от Вас информация е коректна, точна и актуална, не съдържа данни в нарушение с Българското или Европейско законодатество.
 • Съгласни сте посетителите да изказват коментари, по отношение на Вашата дейност.
 • Съгласни сте предоставените от Вас пощенски адрес, e-mail адрес, телефонни и факс номера да бъдат ползвани от потребителите на този сайт за отправяне на запитвания, както и от екипа на BULREST.com за осъществяване на контакт с Вас във връзка с предоставяните от нас услуги.
 • Разбирате, че подаването на некоректна информация ще бъде прието като опит за нелоялна конкуренция, при което екипа на BULREST.com си запазва правото за отказ на регистрация.
 • Приемате подадената информация да бъде обект на редакторско оформление, без да се нарушава смисъла и пълнотата на съдържанието.
 • Разбирате и приемате функцията на българския туристически портал BULREST.com като информационен посредник и че собствениците на този портал не отговарят за достоверността на информацията, която получавате от клиенти и посетители на BULREST.com (включително нереални резервации и оплаквания) и не носят отговорност за пропуснатите от Вас ползи в тези случаи.
 • Съгласни сте с посочените по-горе правила и условия за участие.

УПОТРЕБА НА СЪДЪРЖАНИЕ

 • BULREST.com няма задължението, обективната възможност и не контролира съдържанието на туристическите предложения.
 • BULREST.com няма задължението, обективната възможност и не контролира информацията, интернет страниците, хипер връзките, данните, текста, фотографиите, графиките, както и всички материали, които потребителят търси, зарежда, разполага на сървъра на BULREST.com, използва, изпраща, предава, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин.
 • BULREST.com не носи отговорност спрямо Потребителите, наемодателите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността или непълността на данни, материали или информация, използвани или станали достъпни чрез BULREST.com
 • На сайта не могат да бъдат публикувани материали противоречащи на българското законодателство, на интернет етиката, съдържащи заплахи за живота и неприкосновенността на човека, призоваващи към насилие и расова, етническа и религиозна вражда, нарушаващи правата и законните интереси на трети лица, материали, които съдържат търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, материали, които са обект на авторско правона трети лица, както и материали, умишлено съдържащи невярна информация или клевета. В такива случаи администраторите имат правото да изтриват материалите и да предоставят на засегната страна наличната на сайта информация за нарушителя,както и да деактивират профила на нарушителя без предупреждение.

BULREST.com