Категории обекти
Търсене по ключова дума
ТОП оферти
Няма добавени обяви все още. Натисни тук за добавяне на обява.

Община Тополовград е разположена в югоизточната част на Република България и заема източната територия на Южния централен район за планиране. Граничи с общините Тунджа, Елхово, Свиленград, Гълъбово и Раднево. Разположена е предимно по северните склонове на Сакар планина и в част от Тунджанската долина. Общината е с територия от 712.564 кв.км. и с население 16156 жители /2002г./. В състава й влизат 20 села и едноименният град. Общината има пряка граница и с Република Турция в участъка на с.Присадец. С географската диференциация на своите елементи: релеф, минерални суровини, климатични, водни, горски поземлени ресурси, природната среда е оказвала съществено влияние върху социално-икономическото развитие на общината и териториалната структура на промишленото и селскостопанско производство, върху гъстотата на транспортната мрежа, обема и конфигурацията на товароптоците в различните части на района. Със своята лимитираща функция, природо-ресурсния потенциал на община Тополовград е предопределил отрасловата специализация на производството и в социален аспект се е отразил върху териториалното разпределение на човешките ресурси, качеството на живота и бита в отделните части на общината.