Категории обекти
Търсене по ключова дума
ТОП оферти
Няма добавени обяви все още. Натисни тук за добавяне на обява.

Град Кнежа се намира в северозападната част на България. Отстои на 30 км южно от река Дунав и Оряхово, на 30 км северозападно от град Червен Бряг и на 12 км източно от град Бяла Слатина. На 8-14 км източно е река Искър, съседни селища са: град Искър (известен още като Пелово), село Долни Луковит, село Гостиля, село Ставерци, село Галово, село Остров, село Селановци, село Бърдарски Геран, село Търнак, село Лазарово и село Бреница. Районът на Кнежа представлява един малък климатичен остров в Дунавската равнина. Климатът му се отличава от този на другите селища. Характерни са острите и студени зими със силни ветрове, ветровитите пролетни и летни сезони с големи горещини. Ветровете са главно североизточни и северозападни. Валежите са малко и с лошо разпределение през годината. За Кнежа е характерна сравнително ниската средно годишна температура и голямата температурна амплитуда. В общината съществуват много добри условия за развитие на селски и ловен туризъм. Община Кнежа е с много добри екологични показатели по отношение на основните компоненти на околната среда - вода, почви и въздух. Приета е екологична програма, която се прилага, както по отношение на сметопочистването, така и в изграждането на канализационна мрежа. Забележителност е Лесопарк Гергана, в който има обособен зоокът с богата колекция животни и птици и парк за отдих с разнообразна и богата растителност, включващ подходяща инфраструктура за игра и отдих на децата.
Няма добавени обяви все още. Натисни тук за добавяне на обява.