Категории обекти
Търсене по ключова дума
ТОП оферти
Няма добавени обяви все още. Натисни тук за добавяне на обява.

Джебел е град в Южна България. Той се намира в Област Кърджали и е в близост до град Момчилград. Градът е административен център на община Джебел. Джебел се намира в планински район. Заобиколен е от иглолистни гори. В близост да града се намира и естествен дъбов парк. Градът е разположен в котловината на р. Дермендере и отстои на 21км. южно от областния център Кърджали. Разстоянието до София е 285 км. В общината са обособени 22 кметства. На изток общината граничи с Момчилград, на запад с Ардино, неделино и Златоград, на север с Кърджари, на юг с Кирково. Най - близките сухопътни гранични пунктове са с Гърция и Турция. Те се намират на около 150км., а с откриването на прохода "Маказа" това разстояние ще намалее значително. Природни забележителности и паметници на културата В околностите на Джебел има множество забележителности. При с. Лебед има няколко тектонски езера; Крепостите Устра и Моллаасар от римско време; Антична скална гробница Хамбар кая; Скална гробница до с. Воденичарско; Счупената планина характерна със залежите от минерала перлит; Лебедовите езера с растящите в тях естествени диви лилии; Открита сцена-амфитеатър в с. Мишевско; вр. Остър камък /Сиврикая/, природният резерват Чамлъка. Една от най-добре запазените крепости е Устра. Изградена е от ломен камък и заема висок скалист връх, като стената Ј следва очертанията на терена. На места е запазена до 8м. височина. По трасето Ј са изградени три триетажни кули, чийто приземен етаж е вкопан в земята и е използван за водохранилище. Крепостта е контролирала пътя по долината на р. Върбица. Екология и туризъм През територията на община Джебел минават левите притоци на река Върбица, която е една от основните водни артерии на района. В непосредствена близост до гр. Джебел има каптиран извор на минерална вода, наречен Топлата вода. Дебита на извора е около 9л./сек., а температурата е около 33-34°С. Причудливите пещери и скални образувания, естествените планински езера с хижите край тях и лековития минерален извор Топлата вода са предпоставка за превръщането на района в предпочитано място за отдих и туризъм. Чистата природна среда е едно от специфичните предимства на общината, но все още не е достатъчно и всеобхватно използвана. В основата на развитие на общината е съхраняването на горите, природата, биологичното разнообразие. На територията на общината няма предприятия замърсяващи въздуха, водата и почвите. Съществуват добри услловия за развитие на туризма.