Търсене по ключова дума
Потребителски блок

E-mail абонамент
Вашето име
Вашия Email адрес
Вашия Email адрес
Община Калояново е разположена в северната част на Горнотракийската низина. Граничи с общините Брезово, Карлово, Марица, Раковски, Съединение и Хисаря. Общината е с важно транспортно- географско местоположение. През територията Ј минават основните пътни артерии, свързващи северна и южна България. През шест от селищата минава ЖП линията Пловдив-Карлово, а през други три линията Пловдив- Хисаря. Калояново се намира на 24 км. от областния център Пловдив и на 16 км. от автомагистрала Тракия. Релефът е предимно равнинен, преминаващ към хълмист. Средната надморска височина е 250м. Климатът е преходно-контгинентален. През общината минават реките Стряма и Тикла. Изкуствените водоеми са 21 и се използват за рибовъдство и напояване.В с. Песнопой са разработени и каптирани четири минерални сондажа. Водите им са до 43°С и са слабоминерализирани. Природни дадености и паметници на културата Култов комплекс Кукова могила край с. Дуванлий; Множество могили и некрополи; Царски некропол с уникални гробници - Vв.пр.н.е., богат инвентар от сребърни и бронзови съдове; Находките говорят за цялостен тракийски град край Калояново. Общината е характерна с религиозното си многообразие. Най-старите църкви са от ср. На ХIХв. Наред с източноправославните храмове са изградени и множество католически църкви. Екология и туризъм Развитие на балнеология и туризъм в с. Песнопой; Условия за ловен туризъм в с. Ръжево, Ръжево конаре, Отец Паисиево, Песнопой и Иван Вазово. Проучват се условията за изграждане на голф-игрище в с. Бегово. Близостта до културно-историческите паметници в Пловдив, Хисаря, Старосел и Карлово предполага развитието на общината като туристическа дестинация.
Избери категория
 • 120лв.
  1 обява
  Хотели
  • 365 дни
  • 40
  • 5
  Обява в категория "Хотели"
 • 0 лв.
  1 обява
  Семейни хотели
  • Безсрочно
  • 35
  • 3
  Обява в категория "Семейни хотели"
 • 60лв.
  1 обява
  Апартаменти
  • 565 дни
  • 30
  • 2
  Обява в категория "Апартаменти"
 • 60лв.
  1 обява
  Къщи за гости и Квартири
  • 365 дни
  • 30
  • 2
  Обява в категория "Къщи за гости / Квартири"
 • 60лв.
  1 обява
  Вили / Хижи / Къмпинги / Бунгала
  • 365 дни
  • 35
  • 3
  Обява в категории "Вили / Хижи / Къмпинги / Бунгала" - 50 лв. без ДДС
 • 180лв.
  Пакетна
  Туристически фирми
  • 365 дни
  • 30
  • 2
  Годишна такса за пакет до 10 обяви в категории по ваш избор - 150 лв. без ДДС
 • 0 лв.
  1 обява
  Апартаменти за продажба
  • Безсрочно
  • 30
  • 2
  Обява в категория "Апартаменти за продажба"
← Назад